Projektem "Pogranicze" zarządza komenda Rajdu Grunwaldzkiego 2011

Komendant:
files/pogranicze.zhp.pl/arg/rg11_logo_male.jpg

hm. Paweł Chmielewski – kierownik Wydziału Starszoharcerskiego Głównej Kwatery ZHP, instruktor Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich

Zastępca komendanta ds. programowych:

hm. Maciej Młynarczyk - szef Zespołu Wychowania Patriotycznego i Obywatelskiego Głównej Kwatery ZHP, instruktor Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich

Zastępca komendanta ds. kontaktów zewnętrznych:

phm. Przemysław Zawadzki - członek Rady Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, komendant I Kutnowskiego Szczepu "Innominata"

Członkini komendy:

hm. Aleksandra Wodzyńska - instruktorka Wydziału Programowego Głównej Kwatery ZHP, komendantka Szczepu Harcerskiego "Ptaki Ptakom" w hufcu Łódź-Śródmieście

Oboźny rajdu:

pwd. Mateusz Fras – instruktor Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich

Rzecznik prasowy rajdu:

Daria Józwiak - studentka dziennikarstwa, członkini I Kutnowskiej Drużyny Wędrowniczej im. Tadeusza Rejtana

Szef zespołu promocji i informacji:

pwd. Adam Rakowski - zastępca komendanta I Kutnowskiego Szczepu "Innominata", członek I Kutnowskiej Drużyny Wędrowniczej im. Tadeusza Rejtana